ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບFTTH
16Jun

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບFTTH ແຕ່ສ້າງໄອເດຍໄດ້ຢ່າງຍິ່ງໃຫ່ຍ

48424493 1562574180553112 2929233627914960896 n

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ FTTH ບໍ່ໄດ້ເປັນລະບົບໂຄງເຄືອຂ່າຍໄຍແກ້ວນຳແສງ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ ISP ລາຍໃຫ່ຍຕ່າງໆໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເທັກໂນໂລຢີ່ FTTH ຖືກນຳໄປຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານເທິງອາຄານສູງຕ່າງໆ ເຊັນຄອນໂດມີນ້ຽມ ແລະ ອາພາດເມັນ ລວມທັງໂຮງແຮມຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫ່ຍທົ່ວໄປ ເປັນເທັກໂນໂລຢີ່ທີ່ກຳລັງມາແຮງ ເນືອງຈາກການໃຊ້ Wi-Fi ໃນອາຄານຕ່າງໆ ແມ້ຈະສະດວກ ແຕ່ມີປັນຫາມາກມາຍ ເຊັນ ລະດັບຂອງສັນຍານ ຄວາມປອດໄຟ ແລະ ຖືກສິ່ງລົບກວນໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວີທີການຕິດຕັ້ງໃຊ້ງານ FTTH ຈືງເປັນສິງ

ລະບົບການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທີ່ພາບສຸງ ກຳລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການ ຢ່າງເຊັນ IPTV, HDTV, video-on-demand, content-on-demand (YouTube, picture sharing, on-line gaming …), video telephony ແລະ video conferencing ກຳລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງສູງໃນຊຸມຊົນ ໂດຍທີ່ບໍລິການ ລະບົບ WiFi ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດີເທົ່າກັັບ FTTH ນອກຈາກນັ້ນ ປະຈຸບັນ FTTH ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 10 GB ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ດ້ວຍ G.Fast ຫຼື next Generation GPON

ຜູ້ໃຊ້ງານຕາມບ້ານ ແລະ ອາຄານທີ່ພັກອາໃສ ລວມທັງອາຄານສຳນັກງານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການ bandwidths ທີ່ສູງກວ່າ ລວມທັງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໄວໃນການ download ແລະ upload ທີ່ສູງກວ່າ.

ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ technologies ແບບເກົ່າ ກຳລັງມາເທິງທາງຕັນ ເນື່ອງຈາກປະສິດທີ່ພາບຈຳກັດ ຈືງຈຳເປັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານລະບົບເຄື່ອຂ່າຍລະບົບແບບໃໝ່ ທີ່ຕອບໂຈດ ຄວາມຕ້ອງການ

ສຳລັບເຄື່ອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາຈາກພາຍນອກ ແລະ ເຂົ້າມາຍັງພາຍໃນ ເດີມທີ່ເຄີຍໃຊ້ ສາຍທອງແດງ ກຳລັງຖືກແທນທີ່ດ້ວຍ fiber optic ເພືອການ access ສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ.

ມີການນຳເອົາລະບົບໂຄງເຄືອຂ່າຍບໍລິການ FTTH ເຂົ້າສູ່ອາຄານຕືກສູງ ແລະ ອາຄານທົ່ວໄປ ເອີ້ນວ່າ Multi Dwelling Units (MDUs) ເປັນລະບົບທີ່ກຳລັງມີບົດບາດສູງ ໃຫ້ຂີດຄວາມສາມາດ ທີ່ເໝາະສຳລັບກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ງານ ທີ່ມີຢ່າງໜາແໜ້ນ ຕາມອາຄານຕ່າງໆ. 
MDUS ຈະໃຫ້ປະໂຫຍດ ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Internet ລວມທັງລະບົບ Voice Data ແລະ Video ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ລວມທັງໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງວົງຈອນປິດ. 
ກົນລະຍູໃນການເຊື່ອມຕໍ່ MDUS ກັບເຄືອຂ່າຍຂື້ນຢູ່ກັບເທັກນິກຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ຫຼັກວິຊາການ ໃນຫຼາຍໆດ້ານມາລວມກັນ.

49013981 1562574170553113 2681154156529451008 n

ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ທຳງານຢູ່ເທິງອາຄານສູງ ຫຼື ແມ້ກະທັງອາໃສຢູ່ເທິງຄອນໂດມີນຽມ ມີຫຼາຍກວ່າ ຜູ້ທີ່ອາໃສຕາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ຊືງໂດຍທົ່ວໄປ ມີຫຼາຍກວ່າ 35% ທີ່ຜູ້ຄົນ ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັນ ຍຸໂຣ ຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ມີທີຢູ່ອາໃສ ຕາມອາພັດເມັນ ຫຼື ຄອນໂດມີນຽມ ມີຫລາຍເຖິງ 50% ແລະ ຕາມເມືອງໃຫ່ຍໆ ມີຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 70% ທີ່ອາໃສຢູ່ເທິງອາຄານສູງ ທີ່ເປັນຫ້ອງພັກ.
ໃນເຂດທີ່ມີຜູ້ຄົນອາໃສຢູ່ໜາແໜ້ນ ອາຄານທີ່ມີຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ 3 ເຖິງ 8 ຊັ້ນ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ ບໍພຽງແຕ່ເປັນທີ່ພັກທີ່ຢູ່ອາໃສເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຊ້ເປັນສຳນັກງານຕ່າງໆ ທີ່ມີຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍອີກດ້ວຍ.

ລະບົບ Gigabit Passive Optical Network (GPON) ປະກອບດ້ວຍ optical line terminal (OLT) ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທີ່ເຮັດວຽກກາງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ OLT ຫຼື ເອີ້ນວ່າ optical line termination, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນ endpoint hardware ໃນເຄືອຂ່າຍ PON. The OLT ປະກອບດ້ວຍ central processing unit (CPU), PON Card, gateway router (GWR) ແລະ voice gateway (VGW) uplink cards. ສາມາສົ່ງຄ້າຍສັນຍານຂໍ້ມູນໄປຍັງ users ທີ່ 1490 nanometers (nm). ສັນຍານນີ້ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ 128 ONTs ທີ່ໄລຍະ 20 ກິໂລແມັດ ໂດຍໃຊ້ optical splitters. OLT ເປັນອຸປະກອນທີລວມເອົາ ການທຳງານຂອງ L2/L3 switch ໃນລະບົບ GEPON system ໜ້າທີຫຼັກຂອງ OLT ຄືຄວບຄຸ້ມຂ່າວສານທີວິ່ງໄປມາ 2 ທິດທາງ ຜ່ານ ODN , OLT ມີການສື່ສານສອງທິດທາງ : upstream ( ຮັບເອົາ data ແລະ voice traffic ຈາກ users) ແລະ downstream ( ຮັບເອົາ data, voice ແລະ video traffic ຈາກ metro network ຫຼືຈາກ Internet ແລະສົ່ງໄປທີ່ ONT modules ເທິງ ODN. “ONU ເຮັດໜ້າທີ່ແປງ ສັນຍານແສງທີ່ແລ່ນເທິງ fiber ໄປເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ສັນຍານໄຟຟ້າຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ. ONU ສາມາດສົ່ງ, ລວບລວມ can send, aggregate ແລະດູແລ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ມາຈາກລູກຄ້າ ແລະ ສົ່ງມັນແບບ Upstream ໄປທີ່ OLT. ONU ສາມາດເຊື່ອຕໍ່ຫຼາຍແບບເຊັ່ນ ໃຊ້ສາຍຕີກ້ຽວ ສາຍ Coax ສາຍ optical fiber ຫຼື Wi-Fi.

48948201 1562574210553109 3359657997436452864 o

Optical Distribution Network (ODN) ODN, ເປັນສວນປະກອບໜືງຂອງ ລະບົບ PON system, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍຍະພາບ ລະຫວ່າງ ONUs ກັບ OLTs. ໄລຍະທາງການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຖິງ 20 km ຫຼືຫຼາຍກວ່າ. ODN ມີ 5 ສວນປະກອບ ຄື: feeder fiber, optical distribution point, distribution fiber, optical access point, ແລະ drop fiber. feeder fiber ເລີ່ມຈາກ optical distribution frame ຫຼື (ODF) ໃນ central office

Optical Network Terminal (ONT) ໂດຍຂໍ້ເທັກຈິງແລ້ວว ONT ຄືກັບ ONU. ONT ເປັນຊື່ຕັ້ງໂດຍ ITU-T ແຕ່ວ່າ ONU ເປັນຊື່ຕັ້ງໂດຍ IEEE. ຕ່າງກໍເປັນ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກຂອງລູກຄ້າ ໃນລະບົບ GEPON. ໃນທາງປະຕິບັດມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍ ໂດຍ ONT ທົ່ວໄປຕິດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກລູກຄ້າ.
ໂດຍ ONU ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງລູກຄ້າດ້ວຍສາຍຕີກ້ຽວ ໄປຍັງອຸປະກອນ NT ແຕ່ ONT ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສາຍ Fiber

ການອອກແບບເຄືອຂ່າຍ FTTH ມີມິຕິຕ່າງໆຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ

1. ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ໃນ CO (Central Office)
2. ການເລືອກອຸປະກອນ OLT
3. ການວາງລະບົບແລະຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນລະບົບເຄືອຂ່າຍ Active ເຊັນ Switch/Router ເພື່ອຮັບເອົາ internet Service IPTV ແລະ Video Stream Service ເປັນຕົ້ນ ແລະເປັນຕົວກາງເຊື່ອມໄປທີ່ Passive Network ໂດຍຜ່ານ OLT
4. ການຈັດວາງລະບົບ Monitoring Bandwidth ແລະ Network management
5. ການວາງແຜນຈັດວາງ Splitter 
6. ການວາງແຜນການເດີນສາຍສັນຍານຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆ
7. ການວາງແຜນຕິດຕັ້ງ Server ເພືອດູແລ Client ທີ່ມີການເລືອກໃຊ້ Package ຕ່າງໆ

FTTH ເປັນເຄືອຂ່າຍໃຫ້ບໍລິການ Internet ແລະ Multimedia ສຳລັບອະນາຄົດ ທີ່ສາມດນຳມາໃຊ້ໃນທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ເປັນ Solution ທີ່ສ້າງງານ ແລະ ທຸລະກິດໃໝ່ໆ ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸກທ່ານ ໃນອະນາຄົດໄກ້ໆ.

ລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບເຄືອຂ່າຍ