ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນ

MikrotikLao
ຮັບຕິດຕັ້ງວາງລະບົບອິນເຕີເນັດWi-Fi ສຳລັບຫໍພັກ ຫ້ອງແຖວ ໂຮງແຮມ ຫ້ອງການ ບໍລິການປຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບເບື້ອງຕົ້ນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ7x24hours ລວມທັງອອກແບບໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບເນັກເວີກ ໂດຍມີທີມງານມືອາຊີບ “ເປີດຮັບຕົວແທນໄມໂຄຕິກທົ່ວປະເທດລາວ” ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມ +8562059888591